Manevi sıkıntı hemşirelik bakım planı

 

Manevi Sıkıntı: Bireyin yaşamına anlam, ümit ve güç duyguları hissetmesini sağlayan inanç ve değerlerine yönelik eksiklik ve sorun olması durumudur.

Tanımlayıcı özellikler:

 • Birey yaşam ve ölümün anlamını sorgular.
 • İnanç sisteminde rahatsızlık yaşar, yardım ve destek gereksinimi duyar.
 • Boşluk duygusu yaşar.
 • İnsanlardan duygusal olarak kopuk hisseder.
 • Ümitsizlik, çaresizlik hisseder.
 • İnançları hakkında çelişkili ya da zıt duygular yaşar.
 • Her zaman yaptığı dini uygulamalarını yerine getirmez.

Manevi Sıkıntı Nedenleri:

 • Kültürel veya inanç ve değer sisteminden kopma/ayrı kalma, dini uygulamalardan uzaklaşma.
 • Yoğun bakım kısıtlamaları.
 • Yatağa bağımlı olma.
 • Mahremiyetin korunmaması.
 • İzolasyon.
 • İlerleyici kronik hastalık.
 • Ölümcül hastalıklar.
 • Ağrı.
 • Beden/organ kaybı veya beden/organ işlev kaybı .
 • Güçsüzlüğe neden olan hastalıklar.
 • Düşük, ölü doğum yapma Yakınlarının hastalığı veya ölümü.
 • İnançları ile tedavi ve bakımın örtüşmemesi.

Beklenen Sonuçlar:

 • Bu tanı konduktan sonraki 24 saat içinde, hasta manevi değerlerini, inançlarını dile getirmeye başlar,
 • Gelecekle ilgili ümit duygusunu, manevi huzura ulaşmayı ve çatışmalarının çözümünü ifade eder,
 • Manevi uygulamalarını sürdürür,
 • Manevi iyilik belirtilerini gösterir:
  • İç huzur duyma,
  • Başka insanlara şefkat gösterme,
  • Mizahı kullanma,
  • Kendi değerlerinin,sorunlarının üzerine çıkma,
  • Koşulsuz sevebilme,
  • Bilgelik, Cömertlik,
  • Bireysel bütünlüğünden memnun olma.

Manevi Sıkıntı Hemşirelik Bakımı ve Hemşirelik Girişimleri:

 • Hastanın manevi inançlarını, değerlerini ve eylemleri belirlenir.
 • Hastanın manevi, cinsel gereksinimlerini karşılamada yardımcı olacak kişi veya kaynaklar belirlenir.
 • Manevi gereksinimlerini karşılamak için ortam ve kaynaklar hakkında hasta bilgilendirilir.
 • Hastanın dinsel veya manevi inançlarına ve değerlerine karşı yargılayıcı olmayan bir tutum sergilenir.
 • Hastanın manevi endişe veya çatışmalarıyla ilgilenilir.
 • Dikkatli dinlenilir ve sorular sorulur.
 • Dua ve meditasyon gibi manevi, dinsel eylemler için, mahremiyet ortamı ve olanakları sağlanır.
 • Eğer manevi inançları tedavi ve bakım girişimlerin olumsuz etkiliyorsa, hastaya dürüstçe anlatılır ve açık bilgi sağlanır.
 • Danışmanlık alabileceği yerlere yönlendirilir.

Hasta/Aile Eğitimi ve Taburcu Planı

 • Hastalıkta manevi boyutun önemi anlatılır.
 • Manevi boyutta iyiliğin bozulması belirtileri öğretilir.
 • Manevi gereksinimleri için yardım isteme ve kendini ifade etmenin önemi açıklanır.
 • Manevi, dinsel gereksinimlerini karşılamada yardımcı olacak kişi veya kaynaklar hakkında bilgilendirilir.
 • Destek alabilecekleri kuruluş ve kişiler hakkında bilgiler verilir.

0/Sende yorum yap

Daha yeni Daha eski