Disuse kullanmama sendromu

 

Disuse Kullanmama Sendromu, kişinin herhangi bir sebeple bir organ ya da kas grubunu kullanmaması sonucu, o uzvun veya kas grubunun işlev kaybı yaşaması durumuna denmektedir.

DİSSUE (KULLANMAMA) SENDROMU Etiyolojik Faktörler

 • Nöromüsküler bozukluklar (Multiple sklerozis, Perkinsonism,
 • Gullian-Barre Sendromu, Müsküler distrofi, Parsiyal ya da total paralizi, Spinal kord travması)
 • Kas iskelet sistemine ilişkin durumlar (Fraktürler, Romatoid hastalıklar)
 • Terminal dönemdeki hastalıklar (Ca, AIDS, Renal ve Kalp hastalıkları)
 • Psikiyatrik/mental sağlık bozuklukları (Majör depresyon,
 • Katatonik durum, Şiddetli fobiler)
 • Cerrahi operasyonlar
 • Traksiyon/Alqi/Tespitler
 • Mekanik ventilasyon
 • Yoğun/İnvazif intravenöz kataterler
 • Yenidoğan, bebek, çocuk

Tanımlayıcı Özellikler
İnaktivite ve buna bağlı diğer risk durumundaki hemşirelik tanılarının bulunması.

Amaç

 • Hastanın deri bütünlüğünün sağlanması,
 • Maksimum düzeyde solunum fonksiyonlarının sağlanması,
 • maksimum düzeyde periferal dolaşımın sağlanması, bağırsak
 • ve renal fonksiyonların devamının sağlanması.
 • İmmobilitenin yan etkilerinin önlenmesi ve hastanın bakımına etkin katılımının sağlanması.
PLANLANAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ

1. Sık sık bir taraftan diğer tarafa dönmesi ve pozisyon değiştirmesi için yardım edilmeli (2 saatte bir).
2. Her bir saatte beş kez olmak üzere derin solunum ve kontrollü öksürük egzersizi yapmaya Cesaretlendirilmeli.
3. Her sekiz saatte bir akciğer alanları dinlenmeli.
4. Bağırsak boşaltımı alıştığı şekilde sürdürülmeli.
5. Basınç ülserlerini önlenmeli.
6. Her pozisyon değişiminde eritem ve soyulma değerlendirilmeli, sıcaklık ve doku yumuşaklığını değerlendirmek için palpe edilmeli.
7. Kızarıklık olan bölgelere masaj yapılmamalı.
8. Ekstremite kalp seviyesinden yukarıya yükseltilmeli.
9. ROM egzersizleri yaptırılmalı.
10. Komplikasyonları önlemek için hastaya doğru pozisyon verilmeli.
11. Günlük 2000 ml ya da daha fazla sıvı alması sağlanmalı (kontrendike değilse).
12. Mümkünse ağırlık kaldırması sağlanmalı.
13. Hareket sınırlandırması için korku ve duygularını paylaşması için cesaretlendirilmeli.
14. Günlük rutinlerin planlanmasina hasta da katılmall.
15. Hastaya kararlarını kontrol etmesi için fırsat Verilmeli.

0/Sende yorum yap

Daha yeni Daha eski